لشگر 23 تکاور پرندک تهران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلشگر ۲۳ تکاور پرندک تهران یا لشکر ۲۳ نیروی مخصوص یکان رزمی مستقل ارتش جمهوری اسلامی ایران است که استان تهران را تحت پوشش قرار می دهد.


جعبه ابزار